Restrukturyzacja Moderndach sp. z o.o.

 

Uprzejmie informuję, że Moderndach sp. z o.o. znajduje się w toku postępowania restrukturyzacyjnego – sanacyjnego. Jest to rodzaj postępowania, którego ramy wyznacza ustawa Prawo restrukturyzacyjne.

 

W toku tego postępowania przedsiębiorstwo działa bez zakłóceń i prowadzi działalność gospodarczą.

 

Przedsiębiorca w restrukturyzacji musi regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania powstałe od dnia otwarcia restrukturyzacji. Całe postępowanie toczy się pod nadzorem Zarządcy oraz Sędziego – Komisarza i Sądu.

 

Postępowanie sanacyjne ma przywrócić dobrą kondycję przedsiębiorcy poprzez bieżącą działalność, tak aby spłacić zaległości, które powstały przed rozpoczęciem restrukturyzacji.

W chwili obecnej Moderndach sp. z o.o. działa bez zakłóceń, rozwija sieć produkcyjną oraz zwiększa swoje możliwości produkcyjne.

 

Zapraszamy Pańśtwa do współpracy.